Trang giúp đỡ chính
Install Java
Chọn tiếng Việt trong KGS
Phòng Việt Nam
Cách đánh tiếng Việt
Translations Available (click a flag to view):
Tiếng Việt (Việt Nam)

Để có thể chạy được KGS trên máy của bạn, bạn cần có chương trình Java cài đặt trên máy của bạn.

Bước 1) bạn hãy vào http://java.com/en/ rồi ấn vào nút xanh to có tiêu đề "FREE JAVA DOWNLOAD"

Bước 2) Sau khi bạn đã tải chương trình xuống rồi - khi bạn bắt đầu cài đặt, xin nhớ để hiển thị được tiếng Việt, đến bước chọn những thứ để cài đặt
java installation screenshot
bạn hãy nhớ chọn phần "additional fonts and supports" (cái cuối cùng)

Vậy là xong rồi :D chúc bạn chơi vui vẻ!


Edit this page (requires admin or translator privilege)


KGS