KGS cờ vây

Trên KGS Cờ Vây bạn có thể chơi cờ vây (tiếng TTàu là Wei-chi-围棋, tiếng Hàn là baduk, tiếng Nhật là Igo-囲碁 - thực ra đều là chữ Hán Vi Kỳ cả) với mọi người từ khắp mọi nơi trên thế giới. Xem cờ, chơi cờ, nghiên cứu - đều MIỄN PHÍ! Trên KGS có phòng dành cho người Việt, bạn cũng có thể dùng phiên bản KGS tiếng Việt nếu bạn không cảm thấy thoải mái với tiếng Anh. Xin hãy vào trang giúp đỡ ở dưới để tham khảo thêm.

*

Download chương trình KGS

For Windows
For Mac
Raw JAR File

Help with downloading and installing the client is here

KGS Plus

Có bài giảng từ chuyên gia mỗi tuần, các giải đấu mỗi tháng. Vào trang này để tìm hiểu thêm!

KGS is a free service provided by the American Go Foundation. If you enjoy playing on the server, and would like to help us pay our server costs, fund improvements, and offer Pro lectures, please consider donating here.

*
*
*
*
*
*

English Bulgarian Catalonian (Spain) Czech (Czech Republic) Danish German Spanish Basque (Spain) Finnish French Hungarian Italian Japanese Korean Latvian Polish (Poland) Portugese (Brazilian) Romanian Russian Slovakian Turkish Viet Namese Chinese (simplified)

Các trang Admin / Trang cho Người đăng quảng cáo